Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Łęczeszyckiej

Liczba odwiedzających: 2631
Wola Łęczeszycka 13a 05-622 Belsk Duży
Skład Zarządu:
Prezes – Mirosław Feliksiak
Wiceprezes- Władysław Jakubczak
Naczelnik – Tomasz Jakubczak
Z-ca naczelnika – Adam Górzyński
Gospodarz – Radosław Onuczyński
Skarbnik – Paweł Górzyński
Sekretarz – Jarosław Piekarek
Kronikarz – Stanisław Wiechowski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Stanisław Wiechowski
Sekretarz- Zygmunt Biniszewski
Członek – Stanisław Biniszewski
OSP Wola Łęczeszycka powstała w 1956 roku.

Stan osobowy OSP: członkowie zwyczajni -34, wspierający- 1, honorowi – 3.

Wyposażona w samochód marki Mercedes GBA 2/15.