Dobra kultury wpisane do Centralnego Rejestru Decyzji Konserwatora Zabytków

Liczba odwiedzających: 13966

- Zespół klasztorny o.o. Paulinów w Łęczeszycach: Strefa ochrony konserwatorskiej – decyzja Nr 478/A/62 oraz Nr 82/A/81 (kościół, dzwonnica, budynek klasztorny, murowanie ogrodzenie kościoła)

- Kościół parafialny w Lewiczynie: Strefa ochrony konserwatorskiej – decyzja Nr 479/A/62 oraz Nr 79/A/81 (dzwonnica i kościół)

- Zespół pałacowo-parkowy w Małej Wsi z parkiem krajobrazowym o powierzchni 25,76 ha – decyzja Nr 325/A/62 oraz Nr 229/A/83

- Park dworski w Rębowoli z XIX wieku z parkiem krajobrazowym o pow. 3,53 ha – decyzja 295/A/85

- Zespół dworsko-parkowy w Odrzywołku z parkiem o pow. 2,00 ha z przełomu XVII – XVIII wieku – Nr 298/A/85

- Park dworski w Oczesałach o pow. 9,00 ha – decyzja Nr 296/A/85

- Kościół parafialny w Belsku Dużym z II poł. XVIII w. Strefa ochrony konserwatorskiej w granicach ogrodzenia – decyzja Nr 140/A/58 oraz Nr 25/A/80. Na terenie kościoła grób Jana Kozietulskiego (1781 – 1821) pułkownika, uczestnika kampanii napoleońskich, dowódcy słynnej szarży jazdy polskiej pod Somosierrą.

- Zespół folwarczny w Starej Wsi – decyzja Nr 552/A/98 (gorzelnia (na zdjęciu), magazyny spirytusu, spichlerz, stodoła, obora, magazyny, warsztaty, stróżówka).