Dobra kultury wpisane do Centralnego Rejestru Decyzji Konserwatora Zabytków

Liczba odwiedzających: 3866

- Zespół klasztorny o.o. Paulinów w Łęczeszycach: Strefa ochrony konserwatorskiej – decyzja Nr 82/A/81 (dawny klasztor paulinów, kaplica cmentarna, teren cmentarza kościelnego)

- Kościół parafialny w Lewiczynie: Strefa ochrony konserwatorskiej – decyzja Nr 79/A/81 (teren zespołu kościelnego wraz z dzwonnicą i terenem cmentarza kościelnego)

- Zespół dawnej poczty z XIX wieku w Belsku Dużym – dec. Nr 26/A80

- Zespół pałacowo-parkowy w Małej Wsi z parkiem krajobrazowym o powierzchni 25,76 ha – dec. Nr 229/A/83

- Zespół pałacowo-parkowy w Rębowoli z XIX wieku z parkiem krajobrazowym o pow. 3,53 ha – dec. 295/A/85

- Zespół dworsko-parkowy w Odrzywołku z parkiem o pow. 2,00 ha z przełomu XVII – XVIII wieku – Nr 298/A/85

- Park przydworski w Oczesałach o pow. 9,00 ha – dec. Nr 296/

- Kościół parafialny w Belsku Dużym z II poł. XVIII w. Strefa ochrony konserwatorskiej w granicach ogrodzenia – dec. Nr 25/A/80. Na terenie kościoła grób Jana Kozietulskiego (1781 – 1821) pułkownika, uczestnika kampanii napoleońskich, dowódcy słynnej szarży jazdy polskiej pod Somosierrą.

- Zespół folwarczny w Starej Wsi – dec. Nr 552/A/98 (gorzelnia (na zdjęciu), magazyny spirytusu, spichlerz, stodoła, obora, magazyny, warsztaty, stróżówka).