Skład Rady Gminy

Liczba odwiedzających: 4638
(wykaz radnych w kadencji na lata 2014-2018)
Przewodniczący Rady Gminy:
Bogusław Sikorski

W sprawie skarg i wniosków Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje interesantów:

we wtorki w godz. 16.00-17.00.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Andrzej Adamczyk i Zbigniew Byrski

Radni:
Andrzej Adamczyk
Paweł Augusiewicz
Ireneusz Bałut
Zbigniew Byrski
Jarosław Cąderek
Mariusz Gieleciński
Grzegorz Janota
Mariusz Jarząb
Marzanna Karaluch
Ewa Łubińska
Ewa Maciak
Bogusław Sikorski
Tadeusz Szydłowski
Stanisław Wiechowski
Krzysztof Witczak