Skład Rady Gminy

Liczba odwiedzających: 19002
(wykaz radnych w kadencji na lata 2018-2023)


Andrzej Adamczyk
Paweł Augusiewicz - Postanowienie Nr 21/2022 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  Rady Gminy Belsk Duży – wskutek śmierci
Zbigniew Byrski
Jarosław Cąderek
Marek Dąbrowski
Mariusz Gieleciński
Grzegorz Janota
Marzanna Karaluch
Mariola Konarska - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu II  z dnia 13 marca 2023 r.  o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Belsk Duży przeprowadzonych w dniu 12 marca 2023r.
Wojciech Krawczak
Ewa Łubińska
Ewa Maciak
Roman Ozimski
Bogusław Sikorski
Stanisława Sokołowska
Radosław Szewczyk

Przewodniczący Rady: Bogusław Sikorski


Wiceprzewodniczący Rady: Zbigniew Byrski, Ewa Maciak

 


W sprawie skarg i wniosków Przewodniczący Rady Gminy

przyjmuje interesantów:


we wtorki w godz. 16.00-17.00.