Gmina Belsk Duży, oficjalny serwis informacyjny

Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Rolnictwo

2466
STANOWISKO ds. ROLNICTWA, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Zakres działania:

1. Obsługa kancelaryjna spisów rolnych,
2. Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie (przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych),
3. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką łowiecką oraz współdziałanie z Administracją Lasów Państwowych, Polskim Związkiem Łowieckim, Kołami Łowieckimi i Policją w zakresie zagospodarowania obszarów i ochrony zwierząt,
4. Wnioskowanie w sprawie podziału obszaru na koła łowieckie,
5. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie zalesiania obszarów.

Paulina Galińska tel: 48 66 11 271 wewn. 118 e-mail: p.galinska@belskduzy.pl biuro: Urząd Gminy pokój nr 7