Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Mogiła z Powstania Styczniowego w Belsku Małym

2579
Spoczywają tu powstańcy styczniowi z oddziału naczelnika wojskowego powiatów warszawskiego i sochaczewskiego kapitana Apolinarego Młochowskiego polegli 16 lutego 1864r.

Naturalne warunki na ziemi grójeckiej i obecność znacznych sił rosyjskich uniemożliwiały działania większych oddziałów powstańczych. Mimo to doszło tutaj do kilku znaczących potyczek powstańców z wojskami carskimi. Jako pierwsi do walki przystąpili mieszkańcy Mogielnicy, organizując zasadzkę na oddział saperów. Walczył także oddział z Zalesia pobłogosławiony przez ks. Rocha Wójcickiego - proboszcza parafii Belsk. Powstańcy wyruszyli w kierunku Odrzywołka. Wspólnie z odziałem z Czerska mieli uderzyć na Grójec. Grupa niebawem została rozwiązana.

Walki na terenie Grójecczyzny trwały przez rok. Powstańcy m.in. spalili koszary wojsk carskich w Grójcu, Nowym Mieście i Warce. Kapitan Apolinary Młochowski na początku lutego 1864r. utworzył pod Grójcem formację dragonów. Oddział 16 lutego między Odrzywołkiem a Belskiem został zaskoczony przez kozaków i całkowicie rozbity. Zginęło lub zostało tu zamordowanych czterdziestu żołnierzy. Uratowani z pogromu organizowali się w niewielkie grupki, które działały jeszcze jakiś czas, niszcząc księgi ludności z magistratu Przybyszewa i kilku gmin. Ostatecznie zostały zniszczone przez siły rosyjskie pod Górą Kalwarią, Mogielnicą i Piasecznem.

Pamięć o powstańcach była kultywowana przez okolicznych mieszkańców. Zbiorowa mogiła poległych stała się lokalnym miejscem pamięci narodowej. W 1921r. ufundowano przy niej dębowy krzyż, a 1978r. ustawiono głaz z tablicą pamiątkową. W roku 2012 samorząd gminy Belsk Duży podjął decyzję o uporządkowaniu terenu i odnowieniu powstańczej mogiły. Jest to jedno z największych miejsc pamięci o powstaniu styczniowym na terenie powiatu.

(Źródło: Grójec plus)

Fotorelacja z uroczystości z okazji 150 rocznicy wybuchu powstania w 2013