Komisje Rady Gminy

Liczba odwiedzających: 3636
(skład komisji w kadencji na lata 2014-2018)
Komisja Oświaty:
Przewodniczący: Ewa Łubińska
Wiceprzewodniczący: Marzanna Karaluch
Członkowie: Mariusz Jarząb, Andrzej Adamczyk, Ewa Maciak, Zbigniew Byrski, Krzysztof Witczak, Paweł Augusiewicz

Komisja Budżetu:
Przewodniczący: Ireneusz Bałut
Wiceprzewodniczący: Mariusz Jarząb
Członkowie: Grzegorz Janota, Mariusz Gieleciński, Tadeusz Szydłowski, Ewa Łubińska

Komisja Rolnictwa:
Przewodniczący: Stanisław Wiechowski
Wiceprzewodniczący: Krzysztof Witczak
Członkowie: Grzegorz Janota, Andrzej Adamczyk, Marzana Karaluch, Ewa Maciak, Mariusz Gieleciński, Jarosław Cąderek, Zbigniew Byrski, Paweł Augusiewicz

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Tadeusz Szydłowski
Członkowie: Jarosław Cąderek, Stanisław Wiechowski