Ochotnicza Straż Pożarna w Belsku Dużym

Liczba odwiedzających: 4718
ul. Szkolna 1 05-622 Belsk Duży
Skład Zarządu:
1. Prezes – Stanisław Kołacz
2. Wiceprezes-Naczelnik – Arkadiusz Dyga
3. Wiceprezes-Sekretarz – Michał Ławnicki
4. Skarbnik – Stefan Krawczak
5. Członek Zarządu – Daniel Arciszewski
6. Członek Zarządu – Sławomir Arciszewski
7. Członek Zarządu – Marek Grzyb
8. Członek Zarządu – Paweł Jakubiak

Skład Komisji Rewizyjnej
1. Przewodniczący – Marian Ciamarczan
2. Sekretarz – Bogusław Jasiński
3. Członek – Adolf Matysiak

Stan osobowy OSP Belsk Duży
1. Członkowie zwyczajni – 61
2. Członkowie honorowi – 4
3. Członkowie wspierający – 38
4. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 15

Jednostka włączona w 1995r. do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Wyposażona w samochody: GBA 2,5/24 – Man, GCBA 7/50 – Scania P450, SLOp – Nissan PickUp