Obszar i położenie

Liczba odwiedzających: 6114
(Krótki opis geograficzny)
Belsk Duży jest piękną, podwarszawską gminą, o charakterze rolno – sadowniczym, posiadającą liczne zabytki, bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne, rekreacyjne, jak również przyrodnicze. Gmina ma znakomite położenie logistyczno-komunikacyjne – 50 km od Warszawy i Radomia, w centralnej części powiatu grójeckiego, przy trasie międzynarodowej nr E-77 i drogach wojewódzkich nr 725 i 728. Co więcej, władze gminy stworzyły ciekawą ofertę dla przedsiębiorców, którzy chcieliby tu zainwestować. Wszystko to stwarza wymarzone warunki do zamieszkania i lokalizacji kapitału.

Gmina Belsk Duży graniczy:
- od północy z gminami Pniewy i Grójec,
- od wschodu z gminą Jasieniec,
- od południa z gminami Goszczyn i Mogielnica,
- od zachodu z gminą Błędów.

Gmina Belsk Duży znajduje się na terenie Wysoczyzny Rawskiej. Przez obszar gminy przepływają rzeki Kraska i Molnica.

Gmina Belsk Duży składa się z 40 wsi i 34 sołectw.

Brak jest na terenie gminy ośrodka miejskiego, a najludniejszą miejscowość stanowi Belsk Duży. Ponad 500 mieszkańców liczą także wsie: Łęczeszyce, Lewiczyn i Odrzywołek.

Na teren gminy oddziałują przede wszystkim takie ośrodki miejskie jak:

Grójec (odległość ok. 5 km): miasto powiatowe z siedzibą Starostwa Powiatowego (od 1 stycznia 1999r) z przestrzennym zasięgiem obsługi obejmującym między innymi obszar gminy Belsk Duży. Jest to siedziba wszystkich instytucji administracji obsługujących ludność gminy Belsk Duży: Powiatowy Urząd Pracy, Zespół Opieki Zdrowotnej ze szpitalem, Delegatura Zamiejscowa Kuratorium Oświaty, Prokuratura Powiatowa, Sąd Powiatowy, Powiatowe Komendy Straży Pożarnej i Policji, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych, Rejon Energetyczny, Wojskowa Komenda Uzupełnień.

Warszawa (odległość ok. 50 km): ośrodek metropolitarny. Siedziba Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Dla mieszkańców gminy ponadto Warszawa jest ośrodkiem usługowo-handlowym i edukacyjnym (liczne uczelnie wyższe).

Radom (odległość ok. 50 km): regionalny ośrodek równoważenia rozwoju. Siedziba Delegatury Urzędu Marszałkowskiego oraz Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego.