Stanowisko ds. zamówień publicznych, dotacje zewnętrzne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe

Liczba odwiedzających: 396

STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, DOTACJE ZEWNĘTRZNE, OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY WOJSKOWE
Zakres działania


-opracowywanie projektów planów w zakresie udzielenia zamówień publicznych,
-przygotowanie dokumentacji przetargowej, w tym: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów, niezbędnych załączników,
-organizacja przetargów zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz regulaminami wewnętrznymi,
-prowadzenie dokumentacji przetargowej,
-sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
-nadzorowanie i kontrola procedur zamówień publicznych,
-prowadzenie rejestru zamówień publicznych, rejestru umów,
-doradztwo na rzecz referatów i samodzielnych stanowisk pracy w wyborze formy zamówienia publicznego
-sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
-opracowanie i utrzymanie w ciągłej aktualizacji dokumentacji dla prowadzenia akcji kurierskiej,
-ustalanie zadań w zakresie ochrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy oraz koordynacja tych zadań,
-utrzymywanie stałego kontaktu z Policją, Państwową Strażą Pożarną, organami wojskowymi w zakresie niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności.


Sławomir Musiałowski, tel. 48 66 11 271 wew. 105, email: obrona@belskduzy.pl , biuro: Urząd Gminy pok. 19


Aktualnie zamówienia publiczne