Stanowisko ds. rolnictwa, działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Liczba odwiedzających: 472

STANOWISKO ds. ROLNICTWA, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Zakres działania:


 Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i likwidację działalności oraz wydawanie potwierdzeń przyjętych wniosków,
Przekształcanie w/w wniosków w formę elektroniczną i przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG),
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane z rejestru ewidencji działalności gospodarczej dla podmiotów zarejestrowanych przed 01 lipca 2011r,
Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,
Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
Wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
Prowadzenie rejestru zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza nim.


Barbara Gorączyńska, tel: 48 66 11 271 wewn. 144, e-mail: b.rzecznikekonomia@belskduzy.pl - biuro: Urząd Gminy pokój nr 6


Druki do pobrania