Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa

Liczba odwiedzających: 354

STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA
Zakres działania:


-nadawanie nazw ulicom, placom oraz nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,   
-bieżące prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie gospodarki przestrzennej, 
-wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
-wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
-prowadzenie postępowań związanych z opłatami planistycznymi, 
-prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków, 
-prowadzenie rejestru wniosków do zmiany przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.


Marzena Kołacz-Rosołowska, tel. 48 66 11 271 wew.129 , email:budownictwo@belskduzy.pl , biuro: Urząd Gminy pok. 15
Zastępstwo: Małgorzata StykowskaGminny Portal Mapowy
Dokumenty do pobrania