Stanowisko ds. inwestycji, dróg i oświetlenia

Liczba odwiedzających: 391

STANOWISKO DS. INWESTYCJI, DRÓG I OŚWIETLENIA
Zakres działania
  
-prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem, organizacją i realizacją inwestycji w Gminie oraz ich nadzorowanie, 
-zapewnienie dbałości o porządek i bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach gminnych, 
-prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym, 
-przygotowywanie zezwoleń na zjazdy z dróg gminnych, na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
remonty, modernizacja, budowa dróg gminnych, 
-zarządzanie siecią dróg gminnych, 
-uzgadnianie infrastruktury na działkach drogowych, 
-przyjmowanie interwencji mieszkańców w sprawach awarii, oświetlenia ulicznego, zdarzeń na drogach. 


Grzegorz Zieliński, tel. 48 66 11 271 wew. 116, email: inwestycje@belskduzy.pl , biuro: Urząd Gminy pok. 6


Dokumenty do pobrania