Informacja dla rolników, którzy będą składali wnioski o oszacowanie szkód po wystąpieniu przymrozków wiosennych

Data: 28.05.2020 r., godz. 15.35    Liczba odwiedzających: 2070
Składanie wniosków do 5 czerwca 2020 r.
W związku z przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły w dniu 18-21 kwietnia 2020 oraz 21-22 maja 2020 roku na terenie Gminy Belsk Duży poszkodowani producenci mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu.

Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski można składać do 5 czerwca 2020 r.

Wnioski można wrzucić do urny ustawionej przed wejściem do Urzędu.

Prosimy o zachowanie terminowości.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2020.

Wójt Gminy
/-/ Władysław Piątkowski


Instrukcja wypełniania wniosku o oszacowanie szkód
(plik .pdf do pobrania)

Wniosek o oszacowanie szkód
(plik .pdf do pobrania)