Realizacja budżetu za rok 2016

Data: 22.06.2017 r., godz. 13.00    Liczba odwiedzających: 2442
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Belsk Duży za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Władysława Piątkowskiego było głównym tematem środowej sesji Rady Gminy Belsk Duży.

Podczas sesji rady, która odbyła się 21 czerwca 2017 skarbnik gminy Joanna Ciamarczan złożyła pełne sprawozdanie z realizacji budżetu. Zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach i stanowisku Komisji Rewizyjnej. Wniosek o udzielenie absolutorium złożyła Komisja Rewizyjna, a Rada Gminy po zapoznaniu się i jego rozpatrzeniu udzieliła absolutorium Wójtowi.

Zgodnie ze zwyczajem, po przegłosowaniu uchwały absolutoryjnej Renata Ostatek sekretarz gminy w imieniu pracowników urzędu gminy oraz własnym wręczyła wójtowi kwiaty, a przewodniczący rady Bogusław Sikorski oraz wiceprzewodniczącymi Andrzejem Adamczykiem i Zbigniewem Byrskim oraz radnymi złożyli swoje gratulacje.

Wójt Władysław Piątkowski podziękował  radnym, sołtysom i pracownikom gminy za działania na rzecz rozwoju Gminy Belsk Duży. 

- Udzielenie absolutorium to dla mnie osobiście sprawa priorytetowa, cieszę się, że Wysoka Rada obdarzyła mnie swoim zaufaniem, podkreślił wójt Władysław Piątkowski na zakończenie sesji.

E. Tomasiak
Urząd Gminy w Belsku Dużym