100 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym

Data: 14.06.2017 r., godz. 12.30    Liczba odwiedzających: 3813
W sobotę 10 czerwca obchodzono 100-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym.
Jubileusz rozpoczął się o godz. 14.00 w kościele Świętej Trójcy Mszą Świętą w intencji strażaków oprawioną przez Kapelana Powiatowego Strażaków ks. Prałata Stefana Kazulaka oraz ks. Proboszcza Jarosława Siuchtę. Oprawę muzyczną w tym dniu zapewniła Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mogielnicy.

Po nabożeństwie przemaszerowano przed budynek Urzędu Gminy. Tam podczas uroczystego apelu odczytano wyciąg z kroniki OSP, wręczono odznaczenia i wyróżnienia, a także poświęcono i przekazano Straży nowoczesny samochód bojowy. Na imprezie pojawiło się wielu znamienitych gości, którzy wyrazili szczere uznanie i podziękowanie dla działalności miejscowej jednostki.

W uroczystościach brali udział gen. bryg. Leszek Suski – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Bogdan Łasica – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Zbigniew Gołąbek ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ZOSP RP , Mirosław Maliszewski – Poseł na Sejm RP, Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Artur Dąbrowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, st. bryg. Jacek Wichowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, Władysław Piątkowski – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Wójt Gminy Belsk Duży, st. bryg. Bogusław Sikorski Zastępca Komendanta PSP Grójec, Przewodniczący Rady Gminy Belsk Duży, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, służb mundurowych, pracownicy Urzędu Gminy, radni gminni, mieszkańcy gminy oraz poczty sztandarowe z OSP Lewiczyn, OSP Rożce, OSP Wólka Łęczeszycka, OSP Wola Łęczeszycka, OSP Wilczogóra, OSP Grójec, OSP Lipie, OSP Chojnów oraz OSP Mogielnica.

Uroczystość poprowadził st. bryg. Bogdan Sikorski. Meldunek od dowódcy uroczystości dh Tomasza Jasińskiego odebrał gen. bryg. Leszek Suski – Komendant Główny PSP. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego, Prezes OSP Belsk Stanisław Kołacz powitał zaproszonych gości.

Tradycyjnie także kronikarz dh Arkadiusz Dyga odczytał wyciąg z kroniki jednostki powstałej w czerwcu 1917 roku. Jednostka z Belska będąca elementem krajowego systemu ratowniczego na ternie województwa mazowieckiego dba o życie i mienie mieszkańców gminy Belsk Duży, powiatu grójeckiego i województwa mazowieckiego. W kolejnej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień przyznanych przez prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz Zarząd Powiatowy ZOSP RP.

W tym wyjątkowym dniu Ochotnicza Straż Pożarna w Belsku Dużym odznaczona została Złotym Znakiem Związku. Aktu dekoracji dokonał Komendant Głowny PSP gen. bryg. Leszek Suski w asyście Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego RP – druha Zbigniewa Gołąbka. To szczególne odznaczenie otrzymali także st. bryg. Bogusław Sikorski oraz dh Tomasz Jasiński.

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP odznaczony został dh Roman Piątkowski.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh Arciszewski Daniel, dh Ciamarczan Henryk, dh Krawczak Mateusz, dh Krzejszczak Krzysztof, dh Ławnicki Michał, dh Sołtysiak Arkadiusz.

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” udekorowani zostali: dh Jasiński Adam, dh Kołacz Dariusz, dh Kołacz Mieczysław, dh Krzejszczak Dariusz, dh Malinowski Mariusz, dh Ciepieniak Krzysztof.

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Augustowski Paweł, dh Dyga Dominik, dh Kołacz Robert, dh Waśkiewicz Daniel.

Dh Władysław Piątkowski Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w asyście Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Henryka Truszkowskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Grójcu st. bryg. Jacka Wichowskiego dokonali wręczenia Medalu „Zasłużony dla Oddziału Powiatowego Związku OSP RP” dh Stanisławowi Kołaczowi oraz odznaczenia „Strażak Wzorowy” dla dh Marcina Augustowskiego.

Odznakę „Za Wysługę Lat” wręczał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOPS RP Roman Woźniak. W tym dniu odznaczeni zostali : dh Jakubiak Feliks (wysługa 65lat), dh Piątkowski Roman (wysługa 45lat), dh Ciamarczan Marian (wysługa 45lat), dh Jasiński Bogusław (wysługa 45lat), dh Jasiński Tomasz (wysługa 45 lat), dh Lipiński Wacław (wysługa 45lat), dh Majewski Jarosław (wysługa 30lat), dh Matysiak Adolf (wysługa 25lat), dh Dyga Dominik (15lat), dh Waśkiewicz Daniel (wysługa 15lat).

Z okazji jubileuszu Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uhonorował Ochotniczą Straż Pożarną w Belsku Dużym Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” a zasłużonych druhów pamiątkowymi dyplomami. Wręczenia medalu oraz dyplomów dokonał Radny Sejmiku Mazowieckiego Leszek Przybytniak, otrzymali je: Ciamarczan Marian, Śmietański Lucjan, Konarski Andrzej, Kowalski Tadeusz, Matysiak Adolf, Krawczak Stefan, Jakubiak Feliks, Badowski Kazimierz, Kołacz Sylwester.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego GCBA 7/50 Scania P450 zakupionego ze środków Gminy Belsk Duży, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Komendanta Głównego PSP, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, WFOŚ i GW, Marszałka Województwa Mazowieckiego. Poświęcenia nowego samochodu dokonał Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Prałat Stefan Kazulak oraz ks. Jarosław Siuchta – Proboszcz Parafii pw. Św. Trójcy w Belsku Dużym. Rodzicami Chrzestnymi samochodu zostali Krystyna Piątkowska oraz Waldemar Żółcik, którzy ochrzcili wóz bojowy tradycyjną butelką szampana. Waldemar Żółcik dziękując za wybór na Ojca Chrzestnego podkreślił, że pasja strażacka to pasja najwspanialsza z możliwych.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili zaproszeni goście dziękując za możliwość uczestniczenia w tak wspaniałej uroczystości. Złożono podziękowania za wspaniałą służbę na rzecz bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i mienia mieszkańców. Podkreślano, że jest to święto wszystkich, którzy kierują się lepszymi ideami społecznej służby na rzecz innych.

Na zakończenie głos zabrał gospodarz Gminy Belsk Duży Wójt Władysław Piątkowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dziękując wszystkim za przybycie, za współtworzenie historii Gminy Belsk Duży, za zaangażowanie w życie mieszkańców Gminy Belsk Duży.