Nowym asfaltem w Wólce Łęczeszyckiej

Data: 21.11.2023 r., godz. 09.31    Liczba odwiedzających: 369
Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Belsk Duży oraz dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Łęczeszycka. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Belsk Duży oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Prace na drodze gminnej podzielone były na dwa etapy. W pierwszym z nich gruntownie przebudowano drogę na odcinku 338 metrów z wykonaniem podbudowy z kruszywa. Wykonano warstwę dolną o grubości 15 centymetrów, oraz warstwę górną, która wyniosła 10 centymetrów. Nawierzchnię jezdni zrobiono natomiast z mieszanki mineralno-bitumicznej. Warstwa wiążąca grubości 5 centymetrów, zaś warstwa ścieralna (jezdna) – 4 centymetry. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 740 303,20 złotych z czego 300 000 złotych pochodziło z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego. Reszta kosztów leżała po stronie Samorządu Gminy Belsk Duży. 


W drugim etapie przebudowano drogę z wykonaniem nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na odcinku 705 metrów. Wykonawca położył warstwę wiążącą o grubości 3 centymetrów oraz warstwę ścieralną (jezdną) o grubości 4 centymetrów. Podbudowa została wykonana jedynie na poszerzeniach drogi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 695 024,78 złotych i w całości został sfinansowany przez Samorząd Gminy Belsk Duży.


W przypadku obu prac wykonawcą była firma DE-SO Stanisław Sowiński z Dębnowoli w gminie Warka. 


W oficjalnym odbiorze drogi uczestniczyli: wykonawca – firma DE-SO Stanisław Sowiński, inspektor nadzoru i projektant – Łukasz Widalski, przedstawiciele Urzędu Gminy w Belsku Dużym – Grzegorz Zieliński, Sławomir Musiałowski i Grzegorz Gietka, a także Radny Gminy Belsk Duży – Marek Dąbrowski oraz sołtys wsi Wólka Łęczeszycka – Ewa Wiśniakowska.


Nowa nawierzchnia drogi gminnej w Wólce Łęczeszyckiej polepszy nie tylko komfort jazdy. Wpłynie również na bezpieczeństwo mieszkańców gminy Belsk Duży.


Urząd Gminy w Belsku Dużym