Dotacje na prace konserwatorskie

Data: 04.01.2018 r., godz. 14.32    Liczba odwiedzających: 829
Rozliczono dotację na prace konserwatorskie w Belsku Dużym
Rozliczono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w Belsku Dużym.

W tym roku samorządowe środki przyznano na opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej termomodernizacji w tym ogrzewania podłogowego w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Belsku Dużym.

Wniosek złożony przez ks. proboszcza Jarosława Siuchtę do Rady Gminy został uznany za zasadny. Umowa na sporządzenie dokumentacji w wysokości 45.000zł została podpisana przez Wójta Władysława Piątkowskiego w listopadzie 2017r. Opracowanie tej dokumentacji jest konieczne do uzyskania niezbędnych pozwoleń i rozpoczęcia robót budowlanych przy świątyni.

E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży