Modernizacja w Maciejówce zakończona

Data: 23.11.2017 r., godz. 09.05    Liczba odwiedzających: 909
Zakończyła się gruntowna przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 160102W przez wieś Maciejówka
Zakończyła się gruntowna przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 160102W przez wieś Maciejówka na długości 1,067 km. Modernizacją został objęty odcinek od skrzyżowania do końca zabudowań wsi Maciejówka do granicy z wsią Długowola w gminie Goszczyn.

W odbiorze drogi wzięli udział radny Mariusz Gieleciński, projektant, wykonawcy, inspektor nadzoru oraz pracownicy Urzędu Gminy. Całość prac obejmował szereg robót w tym roboty przygotowawcze i ziemne, podbudowę oraz dwie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. Umocnione zostały pobocza i skarpy. Na zakończenie pojawiło się także oznakowanie poziome.

Samorząd Gminy Belsk Duży na tą dużą inwestycję podpisał umowę na dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 175 000zł.

Całość inwestycji wyniosła 1 235 000zł. Jej wykonanie w drodze przetargu publicznego powierzono firmie F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek – LIDER z Celestynowa.

E.Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży