Pomoc uchodźcom - Informacja Wójta Gminy

Data: 04.03.2022 r., godz. 13.48    Liczba odwiedzających: 1751
Informacja Wójta Gminy dla mieszkańców Gminy Belsk duży w sprawie przybywających uchodźców z terenów Ukrainy objętych wojną.
Szanowni Państwo,

W związku z trwającą wojną na Ukrainie i związanymi z tym posiedzeniami Sztabów Kryzysowych (Wojewody Mazowieckiego i Powiatu Grójeckiego), które odbyły się w dniu 01.03.2022r. Informujemy Państwa o następujących wstępnych ustaleniach:

  • Na chwilę obecną ze strony rządowej nie jest przewidziane żadne wsparcie finansowe dla osób prywatnych tj. właścicieli domów i mieszkań, którzy zdecydują się przyjąć obywateli Ukrainy, odpłatność w kwocie 120 zł dziennie za 1 osobę przysługuje jedynie osobom prowadzącym działalność hotelarsko-turystyczną tj. właścicielom schronisk, pensjonatów, internatów, hoteli, hosteli itp. którzy wyrażą na to zgodę i zawrą umowę ze Starostą Powiatu Grójeckiego/Starosta zawiera porozumienie z Wojewodą Mazowieckim na pokrycie kosztów osób przebywających w tych ośrodkach na terenie powiatu/

  • Obecnie każda osoba przyjmująca uchodźcę robi to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością ponoszonych wskutek tego kosztów,

  • Wkrótce pojawią się przepisy regulujące zasady pobytu w Polsce uchodźców z Ukrainy i przysługujące im w związku z tym uprawnienia, takie jak dostęp do rynku pracy, opieki medycznej, edukacji i świadczeń socjalnych,

  • Aktualnie obywatele Ukrainy przybywający do Polski zwolnieni są z kwarantanny związanej z pandemią.

Jednocześnie informujemy, iż mieszkańcy Naszej Gminy aktywnie włączyli się w akcję charytatywną prowadzoną przez gminne organizacje pozarządowe i placówki edukacyjne. W ramach tej akcji trwa zbiórka artykułów rzeczowych dla uchodźców z Ukrainy. Zebrane dary zostaną przewiezione na granicę w dwóch partiach w tym oraz w przyszłym tygodniu. Pozostałe artykuły pierwszej potrzeby oraz odzież ze zbiórki znajduje się w Magazynie Głównym akcji „Wspomóż sąsiada” koordynowanym przez OSP Belsk Duży oraz Stowarzyszenie „Aktywni dla Belska” . Ważne informacje w sprawie uchodźców z Ukrainy są na bieżąco zamieszczane w stronie głównej gminy Belsk Duży www.belskduzy.pl w niebiesko-żółtej zakładce: Informacje dla uchodźców z terenu Ukrainy objętych konfliktem zbrojnym.