Koszarówki dla Młodzieżówki z Lewiczyna

Data: 14.01.2022 r., godz. 09.04    Liczba odwiedzających: 337
OSP Lewiczyn z dofinansowaniem z WFOŚiGW
Ochotnicza Straż Pożarna w Lewiczynie pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie na zakup sprzętu na potrzeby aktywizacji Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej w szeregach OSP. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup ubrań koszarowych (35 kompletów), butów (3 pary) i prądownic (2 sztuki).

- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Lewiczynie to liczna i zaangażowana grupa dzieci i młodzieży, podkreśla prezes lewiczyńskiej straży dh Marcin Dominiak. Nowe ubrania koszarowe będą niezbędne podczas zaplanowanych na ten rok szkoleń ratowniczo -gaśniczych. Nasza drużyna liczy ponad dwadzieścia osób, a że dzieci szybko rosną, zależało nam na zakupie dodatkowych kompletów.

Sprzęt został zakupiony w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”.

Zadanie pn.: „Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Lewiczynie dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 14 699,52zł.

Wartość całkowita zakupów to 17 400zł. Wkład własny jednostki OSP Lewiczyn wyniósł 2700,48zł.
Źródło: OSP Lewiczyn