Gruntowna przebudowa w Maciejówce

Data: 25.09.2017 r., godz. 08.31    Liczba odwiedzających: 770
Rozpoczęła się gruntowna przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 160102W przez wieś Maciejówka
Rozpoczęła się gruntowna przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 160102W przez wieś Maciejówka na długości 1,067 km. Modernizacją objęty jest odcinek od skrzyżowania do końca zabudowań wsi Maciejówka do granicy z wsią Długowola w gminie Goszczyn.

Całość prac obejmować będzie szereg robót w tym roboty przygotowawcze i ziemne, podbudowę oraz dwie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. Umocnione będą pobocza i skarpy, już teraz pojawiły się krawężniki. Na zakończenie pojawi się także oznakowanie poziome.

Samorząd Gminy Belsk Duży na tą dużą inwestycję podpisał umowę na dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200 000zł.

Całość inwestycji wyniesie 1 274 958,71zł. I jej wykonanie w drodze przetargu publicznego powierzono firmie F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek – LIDER z Celestynowa.

E.Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży