Park w Oczesałach

Data: 20.05.2020 r., godz. 09.00    Liczba odwiedzających: 474
Zakończył się pierwszy etap prac porządkowych w parku w Oczesałach
Zakończył się pierwszy etap prace związanych z rekompozycją parku w Oczesałach, wykonywane na podstawie operatów technicznych i niezbędnych zezwoleń. Komisja, w składzie której znaleźli się m.in. radni Ewa Łubińska (przewodnicząca komisji edukacji) i Grzegorz Janota (przewodniczący komisji rolnictwa) oraz pracownicy Urzędu Gminy: Sławomir Musiałowski, Władysława Czarnecka i Arkadiusz Sołtysiak oceniała zakres wykonanych prac.

Park podworski w Oczesałach jest wpisany do rejestru zabytków od 1985 roku. Prowadzone na terenie dziewięciohektarowego parku prace w kolejnych latach mają przywrócić mu historyczny wygląd. Prace wykonawcy są były przeprowadzone pod nadzorem konserwatora i w zakresie ochrony miejsc lęgowych ptaków i w zakresie wycinki roślinności i drzew. Wykonawca firma DrewnoRad usunął młodszy i starszy podszytu oraz drzewa kolidujące ze starodrzewem i zabezpieczył drzewa przed bobrami.

Jest to początek procesu przywrócenia historycznego układu zieleni i alejek oraz stawów. Kolejnym etapem będzie renowacja stawów parkowych i cieków wodnych.

- Postęp prac rewitalizacyjnych będzie zależny od możliwości pozyskania środków finansowych spoza budżetu gminy, podkreśla Wójt Władysław Piątkowski. Najbliższe lata odpowiedzą, czy uda się odtworzyć historyczny wygląd parku i stworzyć miejsce atrakcyjne dla mieszkańców i turystów.

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak