Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego

Data: 04.12.2023 r., godz. 15.16    Liczba odwiedzających: 254

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze
województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów,
rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy


Liczby ilości radnych