Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Belsk Duży etap VII dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 5.150,00 zł

Data: 10.10.2017 r., godz. 14.50    Liczba odwiedzających: 460