Gmina Belsk Duży, oficjalny serwis informacyjny

Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Lewiczyn dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 12.500,00zł.

Data: 24.07.2017 r., godz. 14.45    650Gmina Belsk Duży przy współudziale finansowym WFOŚiGW w Warszawie zakupiła sprzęt ratowniczy dla OSP Lewiczyn. W ramach zadania zakupiony został ; wyważacz do drzwi, wentylator oddymiający oraz 12 odcinków węży tłocznych. Całkowity koszt zadania wyniósł 25845,61 zł, w tym WFOŚIGW w Warszawie dofinansował sprzęt kwotą 12500,0zł w formie dotacji.