Wniosek o oszacowaniu szkód z powodu suszy

Data: 03.07.2018 r., godz. 14.07    Liczba odwiedzających: 786
Belsk Duży, 28.06.2018

Mieszkańcy Gminy Belsk Duży

W związku z wystąpieniem niedoboru wody na terenie gminy Belsk Duży na przełomie miesięcy kwiecień - czerwiec 2018 r. Wójt Gminy informuje, że gmina Belsk Duży została zaliczona do gmin objętych suszą na podstawie Monitoringu Suszy Rolniczej potwierdzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1406012/

Rolnik, którego gospodarstwo poniosło szkody musi osobiście złożyć wniosek o oszacowanie szkód do Urzędu Gminy w Belsku Dużym, pokój nr 7 w godz. 7.30-15.00 w terminie od 29 czerwca 2018 do 13 lipca 2018 r. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok. Po uzyskaniu odpowiedzi od Wojewody Mazowieckiego dot. powołania komisji, złożone wnioski będą podstawą do sporządzenia protokołu z oszacowania szkód.

Ponadto informuję, iż rodzaje upraw, które kwalifikują się na chwile obecną do szacowania strat to:

Kategoria gleby I (klasa gruntu V, VI) – zboża ozime, zboża jare, ziemniaki, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe
Kategoria gleby II – (klasa gruntu IVb) – zboża jare, zboża ozime, rzepak i rzepik, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe
Kategoria gleby III (klasa gruntu IVa) – zboża jare
Kategoria gleby IV (klasa gruntu I, II, IIIa, IIIb) – brak

Wzór wniosku do pobrania
(plik .doc)