Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Liczba odwiedzających: 7770

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym
Dyrektor – Teresa Bogdańska

ul. Szkolna 3
05-622 Belsk Duży
Tel. /48/ 66 40 382
Fax. /48/ 664 03 10
e-mail: szkolabelsk@interklasa.pl
www: http://pspbelskduzy.pl
Najstarsza placówka oświatowa na terenie gminy. Początki szkoły sięgają końca XVIII w. kiedy to w latach 1776-1780 wzniesiono drewniany budynek z czterema izbami - dwie przeznaczone na mieszkanie dla nauczyciela, jedna jako izba lekcyjna i jedna przeznaczona na szpital wiejski.
W 1824 r. budynek spłonął a na jego miejscu wzniesiono murowany budynek który zachował się do dnia dzisiejszego.


Szkoła w latach 1826 – 1930


W latach 1955-59 wzniesiono nowy piętrowy budynek na obecnym miejscu przy ul. Szkolnej. Szkoła posiadała 9 sal lekcyjnych, sale gimnastyczną, gabinet fizyczno - chemiczny i sale do prac ręcznych i bibliotekę. Nauka odbywała się w systemie dwuzmianowym.
Pod koniec lat sześćdziesiątych zbudowano w czynie społecznym kompleks boisk przyszkolnych, a w początku lat osiemdziesiątych dobudowano 2 piętro.Budynek szkoły w roku 1959

Po przemianach ustrojowych i przejęciu szkoły przez gminę, wymieniono wszystkie okna, odnowiono elewację szkoły, zbudowano nowa dużą salę gimnastyczną oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania i zmodernizowano kotłownię.

Obecnie szkoła w Belsku D. liczy ok. 304 uczniów i zatrudnia 29 nauczycieli i 7 pracowników obsługi.
Szkoła posiada dobrze rozwinięta bazę dydaktyczną i organizacje szkolne:
- salę komputerową,
- boiska szkolne,
- stołówkę szkolną,
- świetlicę szkolną,
- gabinet medyczny,
- bibliotekę szkolną,
- kółka zainteresowań (polonistyczne, matematyczne, historyczne, przyrodnicze, informatyczne, taneczne,
- Szkolny Klub Sportowy,
- Chór,
- Samorząd Uczniowski.