Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Stanowisko ds. ochrony środowiska

2437
STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
Zakres działania:

-opiniowanie projektów robót geologicznych
-ustalanie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
-prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin, nawożeniem i wapnowaniem gleb,
-prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami,
-prowadzenie rejestru psów ras uznanych za szczególnie agresywne,
-prowadzenie spraw związanych z zakłóceniem stosunków wodnych na gruncie,
-współpraca ze Związkiem Międzygminnym „Natura” w sprawach z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, działalność regulowana w zakresie gospodarki odpadami,
-nadzór nad przestrzeganiem przepisów służących ochronie drzew i krzewów (wydawanie zezwoleń) oraz koordynowanie działań w zakresie uzupełniania zieleni i pielęgnacji drzewostanu,
-działania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
-sprawy z zakresu ochrony środowiska

Karolina Zaszewska
, tel. 48 66 11 271 wew.119 , email: ochrona.srodowiska@belskduzy.pl , biuro: Urząd Gminy pok. 7

Dokumenty do pobrania