Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Urząd Stanu Cywilnego

2344
URZĄD STANU CYWILNEGO
Zakres działania:
 
- prowadzenie spraw związanych z zawieraniem małżeństw,
- rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów,
- wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i decyzji administracyjnych,
- uzupełnianie i prostowanie aktów, dokonywanie wzmianek i przypisków,
- wydawanie zaświadczeń w celu zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej,
- prowadzenie archiwum USC,
- organizacja uroczystości związanych z wręczeniem medali parom małżeńskim, które przeżyły 50 i więcej lat w jednym związku małżeńskim,
- prowadzenie spraw w zakresie zmiany imion i nazwisk.

Kierownik:
Janina Ciamarczan, tel. 48 66 11 271 wew 108 lub 48 66 11 372 , email: usc@belskduzy.pl, biuro: Urząd Gminy, pok. 8

Druki do pobrania