Referat Podatków i Opłat

Liczba odwiedzających: 13274

REFERAT PODATKÓW
Zakres działania

- ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej
- prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg i zwolnień podatkowych, w tym: umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłaty zaległości podatkowych, udzielanie pomocy publicznej
- wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i wniosków o ustanowienie hipoteki,
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaleganiu w podatkach i opłatach, o dochodach z gospodarstwa rolnego.

Kierownik Referatu

Marlena Dudek, tel. 48 66 11 271 wew. 124, email: podatki@belskduzy.pl , biuro: Urząd Gminy  pok. nr 13

Pracownicy:
Katarzyna Stankiewicz, tel. 48 66 11 271 wew. 123, email: podatki@belskduzy.pl, pok. nr 12
Justyna Stępień, tel. 48 66 11 271 wew. 106, email: podatki@belskduzy.pl, pok. nr 12