Mogiła żołnierzy 44PP 13 DP w Belsku Dużym

Liczba odwiedzających: 2559
Spoczywają tu polegli 8 września 1939roku żołnierze 44 Pułku Piechoty 13 Dywizji Piechoty

Prace remontowe przy mogile zbiorowej żołnierzy 44PP 13 DP poległych 8.09.1939r, obejmujące rozbiórkę i montaż nowego pomnika wraz z poprawieniem i uzupełnieniem nazwisk poległych, zgodnie z opinią Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Nagrobek mieści się na cmentarzu na działce nr 137, obręb 0004 Belsk Duży. Pierwszy nagrobek lastrykowy powstał z inicjatywy belskich harcerzy w roku 1975 w XXX rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Opiekuje się nim nieprzerwanie społeczność pobliskiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym.

Obecna mogiła umieszczona w południowo-zachodniej części cmentarza z 4 ćw. XVIII w. została wyremontowana z inicjatywy belskiego samorządu w 80-rocznicę wybuchu II wojny światowej. Remont mogiły dofinansował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. W jej odsłonięciu wzięli udział samorządowcy z wójtem Władysławem Piątkowskim, przedstawiciele jednostek gminnych, szkół, organizacje pozarządowe m.in. Szczep Drużyn im. Ryszarda Kaczorowskiego, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, żołnierze 1 Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu, duchowni i zaproszeni goście wśród których znaleźli się Marszałek Marek Suski, poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, wicestarosta Jolanta Sitarek oraz rodzina poległego strzelca Jana Machnika.

W mogile leżą polegli:
Strzelec Władysław Dybała
Strzelec Władysław Goroch
Emanuel Jakubczak
Strzelec Jan Machnik
Strzelec Jan Mokry
Strzelec Jan Niziołek
Strzelec Władysław Pajan
Strzelec Stanisław Staręga