Gmina Belsk Duży, oficjalny serwis informacyjny

Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Nowe asfalty na ulicach Południa

Data: 26.07.2017 r., godz. 09.50    773
Ukończono prace na Osiedlu Południe w Belsku Dużym na ulicach Jaśminowej i Konwaliowej.
Odbioru dokonała komisja w skład której weszli: Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sikorski, radna Ewa Maciak, wykonawca, inspektor nadzoru oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Prace na odcinku 0,470 km wykonała firma DE-SO Stanisław Sowiński z Dębnowoli. Polegały one m.in. na budowie trzech warstw podbudowy i dwóch warstw asfaltu. Pojawiło się także oznakowanie pionowe (strefa zamieszkania) i poziome (progi zwalniające i malowane przejścia dla pieszych). Całość inwestycji wyniosła 341 500zł.

Osiedle Południe nie tylko wypiękniało, ale jest także bezpieczne. Panują tu szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji "strefy zamieszkania", to m.in;

* prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
* możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
* prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
* zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.