Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Data: 21.08.2017 r., godz. 12.11    Liczba odwiedzających: 1854
Wójt Gminy Belsk Duży zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Wójt Gminy Belsk Duży zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Belsk Duży w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Belsk Duży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

Termin konsultacji: od 16 sierpnia do 15 września 2017 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r. na:

  • adres poczty elektronicznej promocja@belskduzy.pl;
  • nr faksu 48 66 11 340;
  • adres urzędu: Urząd Gminy Belsk Duży, ul. J. Kozietulskiego 4, 05 - 622 Belsk DużyZałączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Belsk Duży

Uwagi do projektu w wersji edytowalnej

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Emilia Tomasiak, promocja i organizacje pozarządowe, tel. 48 66 11 271 wew. 151