Mobilny Punkt Poboru Wymazów w powiecie grójeckim – Komunikat Starostwa Grójeckiego

Data: 28.05.2020 r., godz. 15.40    Liczba odwiedzających: 111
Starosta Grójecki wyznaczył miejsce do utworzenia punktu poboru wymazów- prace przygotowawcze trwają. Informacja dla osób zatrudniających cudzoziemców w ramach pracy pomocnika rolnika.
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez sadowników problemom, w związku z obowiązkiem przeprowadzania zatrudnianym przez rolników cudzoziemcom badań na obecność koronawirusa informujemy, że Starosta Grójecki wskazał miejsce i rozpoczęto przygotowania terenu pod Mobilny Punkt Poboru Wymazów.

Punkt jest tworzony we współpracy Zarządu Powiatu Grójeckiego z żołnierzami 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im Rotm. Witolda Pileckiego. 

Punkt będzie przeznaczony dla zagranicznych pracowników sezonowych, którzy przybyli do Polski po 18 maja 2020 roku i zostali zarejestrowani przez pracodawcę w KRUS-ie

Mobilny Punkt Poboru Wymazów został zlokalizowany na terenie należącym do powiatu grójeckiego - boisko przy Zespole Szkół im Armii Krajowej Obwodu Głuszec- Grójec przy ul.Piotra Skargi 12 . 

Powiat grójecki zapewnił utwardzenie terenu destruktem, nowe oświetlenie LED, doprowadzenie energii elektrycznej oraz oznakowanie terenu. Namioty oraz obsługę zapewnia WOT. 

Wymazy będą pobierane od osób bezpośrednio z samochodów, którymi przyjadą pracownicy sezonowi.

Osoby, które będą poddawane badaniu muszą mieć przy sobie paszport.

Punkt będzie czynny od dnia 28 maja 2020 w godzinach 9.00-18.00. 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Grójcu, www.grojec.pl