Komputery dla belskich szkół

Data: 26.05.2020 r., godz. 14.45    Liczba odwiedzających: 442
Wójt przekazał komputery dyrektorom placówek oświatowych
Podczas roboczego spotkania z dyrektorami szkół i GZOPO wójt Władysław Piątkowski przekazał komputery zakupione w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Ministerstwa Cyfryzacji.

Sprzęt komputerowy o wartości prawie 60 000,00zł został przeznaczony do zdalnej nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli z belskich szkół podstawowych z Belska Dużego, Łęczeszyc, Lewiczyna i Zaborowa.

- Sprzęt został rozdysponowany zgodnie z zapotrzebowaniem, w uzgodnieniu z dyrektorami poszczególnych placówek, potwierdza dyrektor GZOPO Maria Walewska- Żółcik.

- Zdalne nauczanie w trakcie epidemii wirusa COVID-19, stawia przed szkołami nowe wymagania i na bieżąco monitorujemy możliwości pozyskania środków na ten cel, podkreśla Wójt Władysław Piątkowski. Złożone zostały kolejne wnioski o dotacje i czekamy na ich rozstrzygnięcie.

Urząd Gminy Belsk Duży
Emilia Tomasiak