Klub Włóczykija na szlaku zamków mazowieckich

Data: 11.09.2019 r., godz. 10.27    Liczba odwiedzających: 289
Międzyszkolny Klub zaprasza na wspólne wyprawy
W dniu 7 września członkowie międzyszkolnego Klubu Włóczykija wybrali się na pierwszą w tym roku szkolnym wyprawę szlakiem zamków mazowieckich "Szlakiem księcia Janusza".

Pomysłodawcą i koordynatorem wypraw dla dzieci i młodzieży z belskich szkół jest polonistka Anna Kocewiak. Młodzi podróżnicy ze szkół w Belsku Dużym, Lewiczynie i Zaborowie we wrześniu zwiedzali zamek w Ciechanowie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej oraz dwór polski w Gołotczyźnie.

Uczestnicy wyprawy mieli możliwość wzięcia udziału w pokazach sokolniczych, obejrzeć kramy rzemieślników, wziąć udział w średniowiecznym jarmarku, czy zapoznać się z legendami i bogatą historią ziemi ciechanowskiej.

Klub zaprasza na wyprawy w każdą drugą sobotę miesiąca, kolejna wyprawa już 12 października do zamku w Liwie.

E. Tomasiak

PROPOZYCJA WSTĘPNA NA ROK 2019/2020
- zamki, pałace i zabytki architektury romańskiej

WRZESIEŃ
Zamek w Ciechanowie i dwór polski w Gołotczyźnie

PAŹDZIERNIK
Liw – zamek i Węgrów – Lustro Twardowskiego

LISTOPAD
Pałac w Radziejowicach i szlak Chełmońskiego

GRUDZIEŃ
Zimowa iluminacja w Wilanowie

STYCZEŃ
Zamek Królewski w Warszawie

LUTY
Łazienki Królewskie w zimowej szacie

MARZEC
U Konrada Mazowieckiego – zamek w Czersku

KWIECIEŃ
Zamek w Rawie Mazowieckiej i Lipce Reymontowskie

MAJ
Inowłódz – kościół Św. Idziego i szlak Hubala

CZERWIEC
Wąchock - opactwo cystersów