Rocznica wybuchu II wojny światowej w Belsku Dużym

Data: 10.09.2019 r., godz. 14.24    Liczba odwiedzających: 532
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci poległych żołnierzy
Gminne obchody 80 –rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się mszą świętą w intencji ofiar II wojny światowej oraz w intencji pokoju. Msza w kościele Świętej Trójcy w Belsku Dużym była celebrowana przez ks. proboszcza Jarosława Siuchtę z udziałem wojskowej asysty honorowej 1. Ośrodka Radioelektronicznego, pocztów sztandarowych gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół, Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Uczestniczyli w nich Minister Marek Suski, sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Rady Ministrów, Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, przedstawicielka Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego pani Weronika Piwarska, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, wicestarosta powiatu grójeckiego Jolanta Sitarek oraz radni powiatowi Adam Balcerowicz i Adolf Maciak, Wójt Władysław Piątkowski, przewodniczący rady gminy Belsk Duży Bogusław Sikorski oraz radni gminni, ppłk Piotr Janicki zastępca dowódcy 1 Ośrodka Radioelektronicznego, przedstawiciel dowódcy 61 Batalionu Lekkiej Piechoty, dyrektorzy jednostek gminnych, sołtysi, kombatanci, przedstawiciele duchowieństwa, miejscowego biznesu, organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Gminy Belsk Duży. Gośćmi specjalnymi była rodzina poległego strzelca Jana Machnika. 

Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie mogiły żołnierzy na cmentarzu rzymskokatolickim w Belsku Dużym poległych i pochowanych w dniu 8 września 1939 roku z 44 Pułku Piechoty 13 Dywizji Piechoty. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnie odśpiewanego hymnu państwowego. Przewodniczący rady gminy Bogusław Sikorski powitał wszystkich przybyłych gości i mieszkańców.

Potem wysłuchano listu od Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i przemówień okolicznościowych wygłoszonych przez zaproszonych gości. Wyremontowaną mogiłę poległych żołnierzy odsłonili wspólnie Minister Marek Suski, Wójt Władysław Piątkowski oraz wnuk poległego strzelca Jana Machnika – Józef Machnik. 

Po poświęceniu mogiły mjr Roman Fijałkowski odczytał Apel Pamięci, po którym oddano trzy salwy honorowe, złożono wieńce. Wójt Władysław Piątkowski podziękował wszystkim za przybycie, podkreślając, że patriotyzmem jest obecność w tym miejscu, trzeba pamiętać o tych dzięki którym tę Polskę mamy.

W auli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym na zakończenie uroczystości z wykładem „Wrzesień 1939 roku w grójeckiem” wystąpił dr Remigiusz Matyjas. Historyk podkreślał, jak wielkim ciosem i zaskoczeniem był wybuch wojny i jak bardzo różnie mieszkańcy grójecczyzny na nie reagowali.

Końcowym akcentem obchodów był krótki program artystyczny w rocznicę wybuchu II wojny światowej z którym wystąpili uczniowie tutejszej szkoły prezentując wiersze i piosenki.

Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży


Pragniemy poinformować, iż remont zbiorowej mogiły żołnierzy 44 PP 13 DP poległych w dniu 8 września 1939 roku wraz z poprawieniem i uzupełnieniem nazwisk poległych został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Za projekt i wykonanie mogiły odpowiedzialna była firma Aristone S.C. z Nowego Targu. Poprawiono na niej nazwiska trzech poległych, a imię Emmanuela Jakubczaka pojawiło się na nagrobku po raz pierwszy.
Zapraszamy do galerii zdjęć: