Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Modernizacja drogi w Lewiczynie

Data: 10.05.2017 r., godz. 11.50    784
W dniu 10 maja dokonano odbioru inwestycji w Lewiczynie.

W obiorze uczestniczyli radny Grzegorz Janota, członkowie komisji, przedstawiciele wykonawcy oraz inspektor nadzoru.

Zakres robót obejmował modernizację nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 160175W na długości 0,600km w Lewiczynie. Wykonano profilowanie istniejącej drogi, wykonanie podbudowy z kruszywa, położenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz pobocza. Całość prac wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 123 393.60 zł i został w całości sfinansowany z budżetu gminy Belsk Duży przy współfinansowaniu przez mieszkańców sołectwa.

E.Tomasiak