Wyróżnienie dla dr Matyjasa

Data: 21.09.2018 r., godz. 13.50    Liczba odwiedzających: 666
w Warce odbył się XII Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego
W dniach 17-18 września w Warce odbył się XII Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego, którego obrady uroczyście otworzył Pan Marszałek Adam Struzik. Na sejmiku wspólnie o szansach i problemach turystyki mazowieckiej rozmawiali przedstawiciele samorządów, muzealnicy i przedstawiciele branży turystycznej. Goście sejmiku mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Pułaskiego wraz z parkiem krajobrazowym Winiary.

Na zakończenie obrad odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczano nagrody dyplomy uznania ludziom zasłużonym dla turystyki. W tym wyjątkowym gronie znalazł się dr Remigiusz Matyjas, mieszkaniec Gminy Belsk Duży, pisarz i historyk.

Wyróżniono go za pracę na rzecz promocji historii i turystyki oraz regionu grójeckiego i Mazowsza. Dr Matyjas jest czynnie pracującym sadownikiem, prowadzi wykłady na Uniwersytecie III Wieku w Grójcu, w Piasecznie, Tarczynie, Warce, w bibliotekach i szkołach powiatu grójeckiego. Od 2007 r. jest członkiem Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego PTTK, gdzie tworzy teksty w serii „Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego”.

Dr Matyjas pracował w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, jest autorem wielu publikacji o historii Warki, przewodników po naszym regionie z serii „Tradycja Mazowsza” wydanych przez Mazowiecki Instytut Kultury pt. „Powiat grójecki – przewodnik subiektywny” i „Powiat białobrzeski – przewodnik subiektywny” oraz ciekawych pozycji promujących turystykę i walory krajoznawcze naszego powiatu m.in.: „Kult Matki Bożej Lewiczyńskiej : (XVII-XVIII w.) : cuda i wyznawcy”, „Z dziejów Grójecczyzny”, „Powiat grójecki w okresie Drugiej Rzeczypospolitej : studia i materiały” , „Powiat grójecki w latach 1945-1975”, „„Radości i smutki Gminy Belsk do 1945”,„Grójecka nieprowincja”, „Powiat grójecki”, „Smak XX wieku”.

Jest także autorem plenerowej wystawy fotograficznej „Książę Zdzisław Lubomirski (1865-1943). Zapomniany współtwórca niepodległości” w Pałacu Mała Wieś oraz tablic edukacyjnych o bohaterach Mazowsza i Polski – Księciu Zdzisławie Lubomirskim, płk. Janie Kozietulskim znajdujących się przy kościele PW. Św. Trójcy w Belsku Dużym.

E. Tomasiak