Odsłonięcie tablicy Romualda Traugutta

Data: 14.06.2018 r., godz. 09.53    Liczba odwiedzających: 717
Wójt Gminy Belsk Duży dokonał odsłonięcia tablicy patrona łęczeszyckiej szkoły
W dniu 13 czerwca w holu głównym budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta Władysław Piątkowski Wójt Gminy Belsk Duży razem z Ignacym Woźniakiem Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej patrona szkoły.

Okrągły jubileusz 100 rocznicy odzyskania niepodległości inspiruje do inicjatyw upamiętniających postawę osób, które o nią walczyły. Mottem uroczystości były słowa charyzmatycznego przywódcy Powstania Styczniowego Romualda Traugutta: „Polska istnieć będzie, bo istnienie jej dla postępu ludzkości, nie tylko jest potrzebnym, ale też koniecznym”.

W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyli także Bogusław Sikorski Przewodniczący Rady Gminy, radni Ewa Łubińska (przewodnicząca komisji oświaty), Paweł Augusiewicz i Stanisław Wiechowski, Sekretarz Gminy Renata Ostatek, dyrektor GZOPO Maria Walewska-Żółcik wraz z zespołem, dyrektorzy i delegacje gminnych szkół podstawowych, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Urzędu Gminy, Fundacji Pomocna Dłoń, harcerze Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, lokalne media, rodzice i uczniowie. Powitał ich gospodarz uroczystości dyrektor Jacek Witczak.

O uroczyste poświęcenie tablicy oraz modlitwę poproszono przedstawiciela miejscowej parafii ojca Bernarda Wulczyńskiego. Dh Tomasz Fliszkiewicz Komendant Szczepu odczytał Apel Pamięci, a po oficjalnym odsłonięciu tablicy zaproszone delegacje złożyły kwiaty.

O wygłoszenie przemówienia poproszono Wójta Gminy Władysława Piątkowskiego. Podkreślił on m.in., że o wolność nasi przodkowie musieli walczyć, naszym obowiązkiem jest tą wolność utrzymać. Swoje ostatnie słowa skierował do młodzieży: „Waszą walką o utrzymanie tej niepodległości jest nauka. Polsce są potrzebni mądrzy i wykształceni ludzie myślący kategoriami państwa nowoczesnego i przyjaznego obywatelom. (…) I myślę, że to Wy nimi będziecie.”

W części artystycznej uroczystości można było posłuchać pieśni patriotycznych i wierszy w wykonaniu uczniów szkoły. Pięknym elementem było wykonanie przez najmłodsze dzieci tańca z flagami w barwach narodowych. Po oficjalnej części uroczystości odbył się kiermasz i festyn rodzinny, na którym nie zabrakło słodkości i wesołej zabawy.

Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży