ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Data: 06.02.2018 r., godz. 10.52    Liczba odwiedzających: 716
Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" zaprasza na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza do udziału w szkoleniu osoby zainteresowane składaniem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premii) w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Szkolenie odbędzie się 7 lutego br. o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Agnieszka Listkiewicz
Kierownik biura

LGD "Wszyscy Razem"
ul. Opoczyńska 35
26-415 Klwów

tel: (48)6710010 wew. 22
fax: (48)6710010 wew.25
e-mail: biuro@lgdwr.pl

www.lgdwr.pl