Debata pn. "Bezpieczeństwo seniorów"

Data: 24.10.2023 r., godz. 15.18    Liczba odwiedzających: 438
W Urzędzie Gminy odbyła się debata z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Grójcu oraz pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W poniedziałek, 23 października 2023 roku w belskim Urzędzie policjanci z grójeckiej komendy zorganizowali debatę społeczną, która była nawiązaniem do debaty z ubiegłego roku.


Na spotkaniu obecni byli policjanci z KPP w Grójcu w tym Dzielnicowy Gminy Belsk Duży - asp. szt. Marcin Matysiak, pracownicy ZUS Grójec: Monika Żak i Renata Gross, przedstwiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym czy gospodarz gminy - Wójt Władysław Piątkowski.


Poniedziałkowe spotkanie miało na celu zdiagnozowanie oczekiwań społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa. Na wstępie debaty oficer prasowy grójeckiej komendy nadkom. Agnieszka Wójcik przypomniała o idei organizowania takich spotkań.


Wspólna debata była doskonałą okazją do rozmowy z policjantami oraz wyjaśnienia niezrozumiałych zagadnień. Przypomniano również o funkcjonowaniu ważnych narzędzi i aplikacji, takich jak: "Moja Komenda" czy "KMZB".


Przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówiły m.in. zasady funkcjonowania platform internetowych związanych z działalnością ich urzędu oraz zagadnienia związane z emerytami.


Info: własne/KPP Grójec