Gmina z kolejnymi dofinansowaniami

Data: 22.05.2023 r., godz. 10.32    Liczba odwiedzających: 600
Wójt Gminy Belsk Duży - Władysław Piątkowski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Hanny Grotek podpisał kolejne umowy na dotacje.

W piątek, 19 maja 2023 roku w Radomiu zostały podpisane umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.


Gmina Belsk Duży pozyskała dofinasowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023. Zadanie dotyczy ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie gminy Belsk Duży poprzez wykonywanie kastracji/sterylizacji oraz elektronicznego znakowania - czipowania. Kwota dofinansowania wynosi 5 250,00 złotych i stanowi 50% całości zamierzenia.


W ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie audytów energetycznych budynków w Gminie Belsk Duży” zostaną wykonane 3 opracowania, będące audytami energetycznymi budynków: domu nauczyciela w Lewiczynie, domu nauczyciela w Łęczeszycach oraz strażnicy OSP w Wilczogórze. Dofinansowanie w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych i stanowi kwotę 4 520,00 złotych.


Karolina Zaszewska/Marzena Mularska
Urząd Gminy w Belsku Dużym