Wspomnienie śp. Jana Kubika

Data: 08.05.2023 r., godz. 11.27    Liczba odwiedzających: 639
Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, byli i obecni pracownicy oraz uczniowie żegnają wieloletniego dyrektora PSP im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie.

2 maja 2023 r. zmarł pan Jan Kubik - nauczyciel, pedagog, przede wszystkim wieloletni dyrektor szkoły w Zaborowie. Odszedł człowiek, który całe swoje życie zawodowe poświęcił szkole i uczniom.


Funkcję dyrektora sprawował w latach 1989 - 1997. Do pracy w Zaborowie został skierowany w roku 1965. Swoją pracą i działalnością na rzecz szkoły potwierdził oddanie placówce. W niełatwych czasach dbał o rozwój szkoły w Zaborowie, zapewniał pracownikom dobre warunki do pracy dydaktycznej i dokształcania. Przyczyniał się do kultywowania tradycji szkoły, promowania jej w środowisku lokalnym, a także podejmował wszelkie działania integrujące społeczność Zaborowa. Wspierał i motywował nauczycieli do doskonalenia, dbał także o własny rozwój zawodowy. Troszczył się o bazę dydaktyczną szkoły, dzięki dobrej współpracy z władzami gminnymi i społecznością lokalną, w roku 1994 rozpoczął starania o budowę sali gimnastycznej.


Był dobrym nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem, człowiekiem, na którego wszyscy mogliśmy liczyć. Wspólnie rozwiązywaliśmy wiele problemów, służył radą i pomocą, wspierał młodych pracowników. Wszyscy mogliśmy się od niego uczyć, czerpać z jego wiedzy i doświadczenia. Był dla młodych nauczycieli wzorem starej, dobrej pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Traktował swój zawód jak misję, kierowanie placówką jak powołanie.


Będziemy zawsze pamiętać jego słowa, że najważniejszy w szkole jest uczeń, ale będzie taki dzięki nauczycielom, a nauczyciel - to brzmi dumnie! Właśnie taki pozostanie w naszej pamięci dyrektor, pedagog Jan Kubik. Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie żegna byłego dyrektora Jana Kubika. Rodzinie składamy najszczersze kondolencje.


Spędził na Ziemi Grójeckiej ponad pół wieku, a teraz wraca w swoje ukochane rodzinne strony.


Żegnają
Dyrektor szkoły,
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
obecni i byli pracownicy oraz uczniowie
PSP im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie