Zaproszenie na szkolenie nt.: Zatrudnianie cudzoziemców

Data: 27.12.2017 r., godz. 13.39    Liczba odwiedzających: 850
Wójt Gminy Belsk Duży zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie dotyczące nowych przepisów odnośnie zatrudniania cudzoziemców.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 9 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Belsk Duży.


Program szkolenia:


1. Zezwolenie na pracę sezonową - nowa instytucja dotycząca dostępu cudzoziemców do polskiego rynku.
2. Procedury wydawania zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca.
 • Okres ważności zezwolenia na pracę sezonową
 • Przesłanki uzasadniające wydanie zezwolenia na pracę sezonową
 • Terminy rozpatrzenia sprawy
 • Obowiązki pracodawcy i sankcje
 •  Przesłanki uzasadniające odmowę wydania zezwolenia na pracę sezonową
3. Procedury wydawania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową dla
cudzoziemca
 • Okres ważności przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową
 • Przesłanki uzasadniające wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę
 • sezonową
 • Terminy rozpatrzenia sprawy
 • Obowiązki pracodawcy i sankcje
 • Przesłanki uzasadniające odmowę wydania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową
4. Wpis wielosezonowy
5. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
6. Procedura rejestracji oświadczenia
 • Weryfikacja wniosku
 • Wymagane dokumenty
 • Terminy rozpatrzenia
7. Obowiązki pracodawcy oraz sankcje związane z systemem oświadczeń
8. Podsumowanie.

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów z Powiatowego Urzędu Pracy i jest zaplanowane na 2h. Po tym czasie jest możliwość zadawania pytań do prowadzących.