Święto Niepodległości w Belsku Dużym

Data: 20.11.2017 r., godz. 12.49    Liczba odwiedzających: 811
W dniach 10-11 listopada w Gminie Belsk Duży obchodzono 99 rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Z tej okazji społeczność Publicznego Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego przygotowała dla mieszkańców gminy w sali widowiskowej OSP w Belsku widowisko artystyczne. Obecni byli na nim Władysław Piątkowski wójt Gminy Belsk Duży, Bogusław Sikorski przewodniczący Rady Gminy, Zbigniew Byrski w-ce przewodniczący RG, radni, sekretarz Renata Ostatek, dyrektorzy jednostek budżetowych, pracownicy urzędu gminy, duchowni, przedstawiciele jednostek OSP, lokalne media oraz mieszkańcy.

To 11 listopada 1918 roku Niepodległa Polska pojawiła się po 123 latach ponownie na mapie Europy. To właśnie w tym dniu Rada Regencyjna na czele z ks. Zdzisławem Lubomirskim przekazała władzę wojskową i polityczną, powracającemu z Magdeburga Józefowi Piłsudskiemu.
 
To właśnie wtedy spełniło się marzenie o Polsce wolnej, niepodległej, suwerennej. Podkreślano, że mimo iż 11-sty listopada ustanowiono w1937 roku świętem narodowym, podczas okupacji hitlerowskiej oraz rządów komunistycznych obchodzenie tego święta było zakazane. Dopiero ustawa Sejmu w 1989 roku przywróciła Święto Niepodległości. Jest ono tym najważniejszym ze świąt państwowych.
Po występie wójt Władysław Piątkowski oraz Bogusław Sikorski przewodniczący RG wraz z przedstawicielami gimnazjum, duchowieństwa oraz Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego złożyli kwiaty przy grobie ks. Zdzisława Lubomirskiego, członka Rady Regencyjnej, inicjatora polskiej deklaracji niepodległości.

W kościele Świętej Trójcy w dniu 11 listopada odprawiona została Msza Święta za Ojczyznę. Poprzedziło ją złożenie kwiatów przez przedstawicieli Zarządu Oddziału Gminnego ZOPS RP w asyście pocztów sztandarowych na grobach poległych za Ojczyznę. W tym dniu Ogień Niepodległości zapłonął dzięki belskim harcerzom w miejscach Pamięci Narodowej w całej gminie.

Mszę świętą celebrował ks. Stefan Kazulak, dziekan dekanatu grójeckiego oraz ks.proboszcz Jarosław Siuchta, kazanie wygłosił ks. Zbigniew Suchecki, proboszcz parafii Św. Mikołaja w Grójcu w asyście pocztów sztandarowych szkół podstawowych, gminnych jednostek OSP, szczepu drużyn. Obecni byli na niej wójt gminy, przewodniczący rady gminy, radni, sekretarz, dyrektorzy jednostek budżetowych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, mieszkańcy, dzieci i młodzież. Uświetnił ją występ Chóru „Cantate Domino” pod dyrekcją Adrianny Róży Szmyt.

Po mszy mieszkańcy mieli możliwość wysłuchania Koncertu z okazji Święta Niepodległości, na którym nie zabrakło znanych i lubianych pieśni takich jak „Bogurodzica”, „Marsz, marsz Polonia”, „Maki czy „Modlitwa Obozowa”.

E. Tomasiak
UG Belsk Duży

Szanowni Państwo,

Patriotyzm młodych to coś, z czego jestem osobiście bardzo dumny. Dziękuję Wam wszystkim, za waszą postawę patriotyczną, za szacunek do symboli narodowych, dla tradycji narodowej, za szacunek dla przeszłości narodu polskiego i za to, że doceniacie rolę polskich patriotów w dążeniu do niepodległości. Dziękuję wszystkim Państwu, mieszkańcom gminy Belsk Duży, rodzicom, dziadkom, pedagogom za wychowywanie młodych pokoleń w duchu patriotycznym.
 
Dziękuję bardzo młodzieży, pedagogom i dyrekcji Publicznego Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego za przygotowanie wspaniałego widowiska artystycznego z okazji 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W miejscach Pamięci Narodowej w naszej gminie zapłonął Ogień Niepodległości . Zapalony płomień symbolizuje drogę Legionów Piłsudskiego do Wolnej Polski. Ogień z mogił legionistów spod Kostiuchnówki na Ukrainie jak co roku przywieźli harcerze Szczepu Drużyn im. Ryszarda Kaczorowskiego. Dziękuję im za uroczyste celebrowanie świąt państwowych i ich postawę na co dzień.
 
Dziękuję bardzo za celebrowanie Odzyskania Niepodległości i modlitwę za Ojczyznę w kościołach naszej gminy. Za tych co oddali za nią życie i za tych co bronili jej bez broni w ręku, nauczając polskiego języka, polskich tradycji, polskich wartości. Szczególne słowa podziękowania kieruję do ks. prałata Stefana Kazulaka, ks. proboszcza Jarosława Siuchty oraz ks. proboszcza Zbigniewa Sucheckiego za mądre i trafne słowa podczas kazania oraz uroczyste odprawienie Mszy Świętej za Ojczyznę.

Dziękuję bardzo dyrektorom placówek oświatowych w naszej gminie i młodzieży, która reprezentowała swoje szkoły ze sztandarami, podczas uroczystej mszy świętej celebrowanej w Kościele Świętej Trójcy w Belsku Duży.
 
Dziękuję za zaangażowanie Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP podczas organizacji tego święta. Za uczestnictwo pocztów sztandarowych z jednostek OSP naszej gminy, za przywiązanie do tradycji i za kultywowanie polskości przez cały rok.

Z poważaniem,

Władysław Piątkowski
Wójt Gminy Belsk Duży