II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Belsk Duży

Data: 10.05.2022 r., godz. 13.35    Liczba odwiedzających: 143
14 maja 2022 roku zapraszamy do udziału w II Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Belsk Duży.
Zapraszamy w sobotę 14 maja 2022 roku od godz. 9:00 wszystkich chętnych do udziału w tenisowych zmaganiach o Puchar Wójta Gminy Belsk Duży. Umiejętności mogą sprawdzić zarówno uczniowie szkół podstawowych, podzieleni na kategorie wiekowe, jak również osoby dorosłe którym nie obce jest sportowe współzawodnictwo. Szczegóły w regulaminie turnieju.

REGULAMIN II TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY BELSK 14 MAJA 2022 ROKU

1. CEL TURNIEJU

- Popularyzacja tenisa stołowego.
- Aktywne spędzanie czasu wolnego.
- Integracja lokalnych społeczności.

2. PATRONAT

- Wójt Gminy Belsk Duży,
- Przewodniczący Rady Gminy Belsk Duży

3. ORGANIZATOR

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym.

4. TERMIN I MIEJSCE

Zawody zostaną rozegrane w dniu 14 maja 2022 roku. Start o godzinie 9:00.

Hala sportowa GOSiR w Belsku Dużym ul. Szkolna 3.

5. KATEGORIE WIEKOWE

- uczniowie szkół podstawowych – dziewczęta i chłopcy (klasy IV – VI dziewczęta, klasy IV-VI chłopcy, klasy VII-VIII dziewczęta, klasy VII-VIII chłopcy),
- open kobiety,
- open mężczyźni.

6. SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY

a) Turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych;

b) Pojedynki rozgrywane będą do trzech wygranych setów do 11 pkt.;

c) W turnieju biorą udział osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież szkolna;

d) Czas trwania i formuła turnieju ( kategorie wiekowe itp.) uzależniona będzie od liczby zgłoszonych zawodników;

e) Sędzia główny turnieju może zdecydować o skróceniu meczów eliminacyjnych do 2-ch zwycięskich setów;

f) Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS;

g) Mecze sędziują sędziowie oraz wyznaczone przez nich osoby.

h) Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny turnieju.

7. ZGŁOSZENIA I LOSOWANIE

a) zgłoszenie uczestnictwa odbywa poprzez jeden z wybranych sposobów:

- telefonicznie pod nr: 530726489,
- na adres mailowy: gosir@belskduzy.pl ,
- za pośrednictwem nauczycieli wychowania fizycznego,
- osobiście w hali sportowej GOSiR w Belsku Dużym.

b) odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się przed rozpoczęciem turnieju,

c) termin zgłoszeń do turnieju upływa w dniu 13.05.2022 roku o godz. 15:00

8. WARUNKI UCZESTNICTWA

- uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju (rakietka, obuwie zmienne, itp.),

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

a) obsługę sędziowską i techniczną,

b) nagrody w postaci pucharów, dyplomów i medali.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator;

b) Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju;

c) Nagrody ufundowane zostaną przez GOSiR w Belsku Dużym;

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatniach;

e) Osoby nieletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział w turnieju;

f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów.

g) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

ORGANIZATOR