Pamiętają o żołnierzach wyklętych

Data: 27.04.2022 r., godz. 12.15    Liczba odwiedzających: 258
Za nami I Międzyszkolny Konkurs Historyczny pod patronatem honorowym Wójta Gminy Belsk Duży – Władysława Piątkowskiego. Został on zorganizowany przez PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym. Udział wzięło aż dwanaście placówek z terenu powiatu grójeckiego.
Na wstępie wszystkich zaproszonych gości oraz uczniów z całego powiatu powitała dyrektor szkoły – Teresa Bogdańska. Wśród nich znaleźli się: Wójt Gminy Belsk Duży – Władysław Piątkowski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Ewa Maciak, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy – Ewa Łubińska, Kierownik Biblioteki w Instytucie Pileckiego – dr Justyna Stępień, starszy wizytator Małgorzata Bochyńska z Kuratorium Oświaty, Delegatura Radom, Sekretarz Urzędu Gminy – Renata Ostatek, Dyrektor GZOPO w Belsku Dużym – Maria Walewska-Żółcik, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Izabela Majchrowska, Komendant Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – dh Tomasz Fliszkiewicz, przedstawicielka Fundacji Pomocna Dłoń – Mariola Konarska, przewodnicząca Rady Rodziców PSP Belsk Duży – Paulina Borkowska, a uczniowie z Belska Dużego, Bikówka, Ciechlina, Drwalewa, Jezior, Kruszewa, Lesznowoli, Lewiczyna, Lipia, Mogielnicy, Zaborowa oraz Żdżar wraz ze swoimi opiekunami.

Poniedziałkowy konkurs przebiegał w dwóch formach. W pierwszej z nich teście wiedzy na temat Witolda Pileckiego udział brały dwadzieścia trzy osoby. Druga zał była rywalizacja na najpiękniejszą pracę plastyczną, w której komisja konkursowa oceniała dziesięć prac.

W konkursie historycznym najlepszy okazał się Paweł Kacprzak (PSP Zaborów). Wyprzedził on dwóch uczniów PSP Kruszew: Bartłomieja Kowalskiego (2. miejsce) oraz Bartosza Dziubińskiego (3. miejsce), z którym ex aequo uplasowała się uczennica PSP Lewiczyn – Martyna Tul.

Za najlepszą pracę plastyczną uznano rysunek na szkle Mai Kołacz z PSP Belsk Duży. Drugie miejsce przyznano Julii Łubińskiej (PSP Bikówek), zaś trzecie Wiktorii Jabłońskiej (PSP Belsk Duży). Wyróżniono również Milenę Woźniak z PSP Zaborów.

Na zakończenie wręczono wszystkim nagrody, bony do Empiku oraz książki ufundowane przez Wójta Gminy Belsk Duży.

Celem poniedziałkowego konkursu było promowanie wiedzy o Witoldzie Pileckim, ale również pamięci o innych żołnierzach wyklętych. Organizatorami byli nauczyciele historii z belskiej podstawówki: Dominika Dobrowolska i Krzysztof Wójcik. Za program artystyczny odpowiedzialne były natomiast Hanna Jasińska i Edyta Sańpruch, zaś za dekorację Ewa Augustowska.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Urząd Gminy Belsk Duży