Młodzi muzycy w Starej Wsi

Data: 11.04.2022 r., godz. 09.30    Liczba odwiedzających: 301
Stowarzyszenie "Orkiestra Łęczeszyce" ma już swoje miejsce
W Łęczeszycach powstała nowa orkiestra. Jej twórcą i dyrygentem jest Agata Dąbrowska. W jej działania włączył się aktywnie belski samorząd. Wójt Władysław Piątkowski zaprosił młodych muzyków do świetlicy wiejskiej w Starej Wsi.

Budynek GOSiR od kwietnia jest oficjalnie nowym miejscem prób nowopowstałej orkiestry. Kierownik belskich obiektów sportowych GOSiR Marek Szewczyk zadbał, aby w każdy piątek muzycy mieli jedną z sal świetlicy tylko dla siebie.

- Aktualny skład Orkiestry Łęczeszyce to 17 osób o zróżnicowanych doświadczeniach orkiestrowych, podkreśla jej twórczyni Agata Dąbrowska. W składzie można już usłyszeć: flety poprzeczne, saksofony altowe, saksofony tenorowe, trąbki, saxhorny, puzon, tuby basowe i perkusję. Muzycy trenują i szlifują różnorodny repertuar: od marszowego, przez kościelny, skończywszy na muzyce tanecznej i rozrywkowej. Swoje umiejętności orkiestra zaprezentuje już niebawem - między innymi podczas Pikniku Rodzinnego w Belsku Dużym, organizowanym 11 czerwca przez Stowarzyszenie Aktywni dla Belska.

Pani Agata Dąbrowska ma bogate doświadczenie orkiestrowe, współpracowała z orkiestrą OSP Błędów i wareckim "Moderato". Jej specjalnością jest saksofon i flet poprzeczny. Działała w kwartecie saksofonowym przy PSM II st. im. I.J. Paderewskiego w Żyrardowie i przy PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie (saksofon sopranowy).

Jest znana w środowisku lokalnym jako organistka i twórca scholi parafialnej przy kościele Świętego Jana Chrzciciela. Tutaj przekazywała swoja miłość do śpiewu najmłodszym mieszkańcom Łęczeszyc. Związana była także z Chórem akademickim Uniwersytetu Warszawskiego (alt, sopran). Tu brała udział w nagraniach płyt z muzyką klasyczną.

Nabór do orkiestry jest nadal otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego muzykowania w każdy piątek od 18.00 do 20.00.

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak